Korona królów. Taka historia...

„Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił”. Tych kilka zdań zna dziś chyba każdy Polak, prawda? No właśnie. Ale zanim w polskim Wilnie urodził się Mickiewicz, zanim później Litwa stała się republiką radziecką, aż w końcu naszym niepodległym sąsiadem, polskie relacje z Litwinami bywały niezwykle burzliwe.