Korona królów. Taka historia...

Tak naprawdę Krzyżaków na ziemie polskie sprowadził Henryk Brodaty, który później namówił do tego samego księcia mazowieckiego Konrada. Początkowo mieli bronić Mazowsza przed najazdami pogańskich Prusów oraz Litwin&