Korona królów. Taka historia...

Jakie miejsce polowania zajmowały w życiu średniowiecznego władcy? Kto je organizował? I po co? Jak przebiegały? Wiązały się z niebezpieczeństwem, czy też raczej nie było w nich miejsca na improwizację i przygodę? Z kim król ruszał w knieję?