Korona królów. Taka historia...

Było ich trzech: Władysław Jagiełło, Wielki Książę Litewski Witold i ten trzeci – największy przegrany, książę Świdrygiełło – rodzony brat Jagiełły i stryjeczny brat Witolda. Największym marzeniem Świdrygiełły był litewski tron wielkoksią