Korona królów. Taka historia...

Piwo było najstarszym napojem alkoholowym podawanym na polskich dworach – to tym trunkiem Piast witał gości przybyłych na postrzyżyny swojego syna. A jakie piwo piło się w średniowieczu? Znano trzy jego rodzaje: warzone ze słodu, z małą ilością