Korona królów. Taka historia...

Piwo było najstarszym napojem alkoholowym podawanym na polskich dworach – to tym trunkiem Piast witał gości przybyłych na postrzyżyny swojego syna. A jakie piwo piło się w średniowieczu? Znano trzy jego rodzaje: warzone ze słodu, z małą ilością alkoholu, chmielowe, którym delektowano się w karczmach oraz różnego rodzaju kwasy. W XV wieku były różne gatunki piwa: jasne, ciemne, dubeltowe i marcowe. Piwo było nawet bohaterem konfliktu! Jakie są inne tradycje oraz historie związane ze złocistym napojem?