Korona królów. Taka historia...

Słowo „dwór” oznacza zarówno „dom króla”, czyli jego siedzibę, jak i wspólnotę dworzan troszczących się o codzienne funkcjonowanie władcy. Celem dworzan było zajmowanie się królem, dbanie o j