Korona królów. Taka historia...

W późnym średniowieczu głównym emitentem pieniądza był król. To on określał wartość materiałów, z których robiona była moneta, będąc jednocześnie wyłącznym właścicielem zysków płynących z jej bicia. Fałszerst