Korona królów. Taka historia...

Ludzie średniowiecza wierzyli, że nasze losy są zapisane w gwiazdach. Szukano w nich rozwiązań konfliktów zbrojnych, wróżby dla zawieranego związku albo odpowiedzi na pytanie o płeć oczekiwanego potomka. Dlatego też królowa Jadwi