Korona królów. Taka historia...

Mimo że Polska przyjęła chrześcijaństwo w X wieku, wiara we wróżby i zabobony nie słabła. Religia chrześcijańska funkcjonowała równolegle z kulturą pogańską. Nawet surowe kary nie powstrzymywały ludzi przed szukaniem pomocy u pogańskich