Korona królów. Taka historia...

Kiedy Jadwiga – córka władcy węgierskiego Ludwika Andegaweńskiego i wnuczka Władysława Łokietka – miała niecałe 4 lata, zaręczono ją z Wilhelmem Habsburgiem, księciem austriackim. Los jednak pokierował inaczej i 10-letnia Andegawenka zasiadła na tronie polskim, nie znając ani języka ani realiów kraju swoich przodków. Dwa lata później możni polscy wybrali jej męża, którym został Wielki Książę Litwy Jagiełło. To u jego boku sprawowała swoje rządy. Jako spadkobierczyni Andegawenów udało się jej przejąć Ruś Halicko-Włodzimierską. Z jej inicjatywy zaczęto także sporządzać wspaniałe dzieło literackie, jakim jest Psałterz Floriański. Niestety jej rządy nie były długie, bowiem w wyniku powikłań porodowych zmarła w 1399 roku.