Korona królów. Taka historia...

Jak wyglądała organizacja wymiaru sprawiedliwości za ostatnich Piastów? Czemu Kazimierz zawdzięcza tak dobrą sławę wśród potomnych, a jego ojciec musiał zadowolić się wątpliwą sławą władcy, który nieudolnie ścigał i karał przestępców? Za czasów Kazimierza Wielkiego dokonano pierwszej w Polsce kodyfikacji prawa, w tzw. statutach wiślicko-piotrkowskich.