Korona królów. Taka historia...

Od XIII wieku na ziemiach polskich funkcjonowały różne rodzaje sądów: ziemskie dla rycerstwa, prawa niemieckiego dla mieszczan oraz sądy kościelne. Pierwsze miejskie więzienie na ziemiach polskich zbudowano jednak dopiero w XIV wieku we