Korona królów. Taka historia...

W dniu śmierci Władysława Łokietka, czyli 2 marca 1333 roku, poza granicami odrodzonego Królestwa Polskiego, oprócz Pomorza Gdańskiego, znajdowała się ziemia wschowska. Czy Kazimierzowi Wielkiemu udało się ją odzyskać?