Korona królów. Taka historia...

Dwór królewski to miejsce sprawowania monarszej władzy, główny ośrodek decyzyjny królestwa. Dwór to równocześnie najważniejsze osoby w państwie. Marszałkowie, hetmani, kancelaria. Tu też znajdowały się osoby