Korona królów. Taka historia...

Początkowo w Polsce skarbem królewskim określano archiwum zawierające najważniejsze dokumenty, tj. przywileje, rozejmy oraz akty pokojowe, a także nadania wystawione przez władcę. Potem dodano do tego dochody z podatków, ceł, wpływy z k