Korona królów. Taka historia...

Średniowieczne miasto żyło z handlu, jednakże drogi w tamtym czasie były ściśle wytyczone i można było się po nich poruszać wyłącznie za zgodą władcy. To właśnie tam umieszczane były punkty celne, zwane komorami, dzięki którym można było nakła