Korona królów. Taka historia...

Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, zwany zakonem krzyżackim, powstał w XII wieku w Akce podczas trzeciej krucjaty do Ziemi Świętej. Ruch krucjatowy dobiegał już końca, więc Wielki Mistrz Hermann von Salza przeniósł zakon do Sied