Korona królów. Taka historia...

Jogaiła był Wielkim Księciem Litewskim, synem Olgierda i wnukiem Giedymina. W 1386 roku został polskim królem, bowiem został mężem polskiej monarchini – Jadwigi Andegaweńskiej. Dwa trony i dwóch władców mających pełnię władzy. Kiedy w 1399 roku Jadwiga zmarła, najważniejsi polscy możni za potwierdzenie praw Jagiełły do korony zapragnęli więcej wpływów na władzę, w następstwie czego Władysław Jagiełło postanowił zrzec się tronu i wrócić na Litwę. Zaczęły się rozmowy i negocjacje. Obu stronom zależało, żeby król pozostał królem. Możni zaproponowali Jagielle kandydatkę na nową żonę – Annę Cylejską. Dziewczyna była wnuczką Kazimierza Wielkiego, więc uznano ją za prawowitą dziedziczkę polskiego tronu, czym miała wzmacniać rolę Jagiełły. Przeprowadzono powtórną elekcję i ustanowiono warunki współpracy z Litwą.