Korona królów. Taka historia...

Jogaiła był Wielkim Księciem Litewskim, synem Olgierda i wnukiem Giedymina. W 1386 roku został polskim królem, bowiem został mężem polskiej monarchini – Jadwigi Andegaweńskiej. Dwa trony i dwóch władców mających pełnię wład