Korona królów. Taka historia...

W kolejnym sezonie zadajmy kolejne pytania. Czym Rzeczpospolita Jagiellonów różniła się od Polski Piastów? Jak kształtowały się stosunki społeczne u progu unii polsko-litewskiej? Jakie zagrożenia czyhały wówczas na państw