Korona Gór Polski

Program poświęcony polskim górom, szczytom, których zdobycie gwarantuje wejście do elitarnego klubu zdobywców Korony Polskich Gór.