Korona Gór Polski

Tym razem wyruszamy na Kłodzką Górę. Kłodzka Góra, wysoka na 757 metrów, jest drugim co do wysokości szczytem Gór Bardzkich, który ulokował się w ich południowo-wschodniej części.