Koncerty Świąteczne

Widowisko muzyczne oparte na motywach Drogi Krzyżowej łączącej Mękę Pańską z martyrologią narodu polskiego podczas II wojny światowej. Będzie to muzyczny spektakl z udziałem znanych solistów (wokaliści, śpiewający aktorzy), którym towarzyszy orkiestra Zygmunta Kukli. Spoiwem między poszczególnymi utworami będą m.in. zdjęcia archiwalne, wizualizacje oraz offowa narracja wprowadzająca kolejną Stację Drogi Krzyżowej.