Koncerty

Koncert zrealizowany w święto Niedzieli Miłosierdzia Bożego wspiera akcję charytatywną Caritasu, największej organizacji pozarządowej w Polsce, propagując ideę wolontariatu oraz postawę dzielenia się z potrzebującymi. Jego ideą jest budowanie poczuci