Koncerty

Ryga. Stolica i największe miasto Łotwy, położone nad rzeką Dźwiną, w pobliżu jej ujścia do Bałtyku. Nie tylko Bałtyk łączy to niezwykłe miejsce z Polską. Na Łotwie mieszka wielu Polaków, którzy tworzą polonijną społeczność i pielęgnują