Koncerty

Pierwsza część koncertu galowego III Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. Festiwal jest prezentacją przeszłości i tradycji Polaków zamieszkałych na byłych Kresach. W imprezie uczestniczą polskie zespoły folklorystyczne, chóry, kapele oraz indywidualni twórcy ruchu artystycznego z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech i Łotwy.