Koncerty

Próba podsumowania dorobku Andrzeja Wajdy przez pryzmat muzyki w jego filmach i kompozytorów, z którymi współpracował. „Scoring4Wajda” to prezentacja nie tylko wielości gatunków i stylów muzycznyc