Koncerty

Tegoroczny Festiwal Niezapomnianych Artystów Polskich - Pejzaż bez Ciebie, odbył się w Toruniu, w sali kameralnej CKK Jordanki w dniach 17 i 18 października. Wspominano postać Zbigniewa Wodeckiego, który odszedł zdecydowanie przedwcześn