Koncerty

Przez tradycyjne pieśni wielkopostne, ale również te powstałe w ostatnim czasie i nawiązujące do Wielkiego Postu, chcemy przypomnieć, że rozważanie tajemnic Wielkiego Tygodnia prowadzi do nadziei i radości zmartwychwstania. Jezus pojmany w Ogrójcu, więziony, biczowany i skazany na śmierć krzyżową rozpoczął w ten sposób ostatni etap dzieła zbawienia. Jego zwieńczeniem było zmartwychwstanie. Nie bez przyczyny znakiem zbawienia jest właśnie krzyż. Zbawiciel, który przez mękę na krzyżu pokonał śmierć do dziś ukazuje się nam w znakach, dając nadzieję w każdym czasie. Gospodarzem koncertu pieśni pasyjnych z bazyliki na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich będzie zespół Siewcy Lednicy związany od lat ze Spotkaniami Lednickimi. Wystąpią również: Krzysztof Cugowski, Skubas, Arka Noego, Alicja Węgorzewska, Janusz Radek, Siostry Melosik, ks. Maciej Czaczyk oraz Dana Vynnytska z Ukrainy. Finałem koncertu jest przesłanie, że Miłosierdzie Boże, które objawiło się dzięki męce Chrystusa, jest największym darem od Boga i nadzieją dla świata, targanego przez grzech, wojny i nieszczęścia.