Koncerty

Koncert poświęcony Markowi Nowakowskiemu to widowisko słowno - muzyczne. Miejscem akcji, wokół którego zbudowano narrację widowiska jest opuszczona stacja kolejowa. Jej charakter odzwierciedla surowa, symboliczna scenografia, której centralnym punktem jest bufet/bar, przy którym spotyka się dwóch bohaterów widowiska: Podróżny i Bufetowy. Krótkie interakcje pomiędzy bohaterami stają się punktem wyjścia do zbudowania opowieści o życiu i twórczości Marka Nowakowskiego. W trakcie widowiska wyświetlone będą również fragmenty filmów dokumentalnych pisarza oraz materiały archiwalne ilustrujące czasy, w których tworzył. W koncercie wykorzystane zostaną również fragmenty prozy pisarza, czytane przez aktorów oraz wypowiedzi samego pisarza (materiały archiwalne). W koncercie wezmą udział dwa zespoły muzyczne, Kasia Sochacka z zespołem oraz Eldo z zespołem.