Koncerty

Koncert z udziałem wybitnego skrzypka, dyrygenta, koncertmistrza Filharmoników Wiedeńskich, Rainera Honecka oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. W programie „król koncertów skrzypcowych”, młodzieńcze dzieło Mozarta, Koncert A-dur. Rainer Honeck gra na Stradivariusie z 1714 roku.