Koncerty

Rejestracja specjalnego, w całości zamówionego przez Festiwal Sacrum Profanum koncertu, który odbył się w Krakowie 30 września 2017 r. Koncert ten jest próbą zdefiniowania, uchwycenia, a może nawet ukonstytuowania nowej estetyki