Koncerty

Próba podsumowania dorobku Andrzeja Wajdy przez pryzmat muzyki w jego filmach i kompozytorów, z którymi współpracował. „Scoring4Wajda” to prezentacja nie tylko wielości gatunków i stylów muzycznych, ale też różnorodnych metod wykorzystywania muzyki, współtworzenia obrazu i muzyki oraz artystycznego ścierania się kompozytorów z reżyserem. Utwory m.in. Wojciecha Kilara, Andrzeja Korzyńskiego, Zygmunta Koniecznego, Krzysztofa Komedy, Pawła Mykietyna, Andrzeja Markowskiego oraz Krzysztofa Pendereckiego wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Alexandra Liebricha. Koncert odbył się w Krakowie podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w maju 2015 roku.