Koło pióra

Na scenie współczesnej Mariusz Czubaj opowiada o swojej najnowszej książce „Około północy”. Gościem sceny klasycznej jest Jacek Kowalski, autor książki „Straszny Dwór czyli sarmackie korzenie Niepodległej”, znawca życia i twórczości Stanisława Moniuszki. Rozmowa o wybitnym, polskim kompozytorze zbiega się z dwusetną rocznicą jego urodzin.