Koło pióra

Mariusz Cieślik omawia książki: „Ja, inkwizytor. Przeklęte przeznaczenie” Jacka Piekary, „Kapitan X” Tomasza Różyckiego, „Bezmatek” Miry Marcinów, „Pojęcia podstawowe” Petra Krala, „