Koło pióra

„Pułascy” Wojciecha Kudyby, „Polska przydrożna” Piotra Mareckiego, „Krótka wycieczka na tamten świat” Juliusza Strachoty, „Tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnij się!”, czyli korespondencja Wis