Koło pióra

Na scenie współczesnej gościem jest poetka Justyna Bargielska ze swoim nowym tomem wierszy „Dziecko z darów”. Na scenie klasycznej prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik wspomina czasy wydawnictw „drugieg