Koło pióra

Na scenie współczesnej Dominika Słowik opowiada o swojej najnowszej książce „Zimowla”. Na scenie klasycznej Maciej Urbanowski przypomni emigracyjną twórczość Czesława Straszewicza, zapomnianego dziś pisarza, którego J