Koło pióra

Na „scenie współczesnej” gościem jest Wacław Holewiński ze swoją najnowszą książką „Pogrom 1906”. Na „scenie klasycznej” Wioletta Bojda opowiada o tym, jak redagowała intymne zapiski poetki, Anny Świrszczyńs