Koło pióra

Na scenie współczesnej gościem jest Weronika Murek, której dramaty, wydane w zbiorze „Feinweinblein” trafiły właśnie do księgarń. W drugiej części programu na scenie klasycznej Marcel Woźniak, autor „Biografii Leopolda Tyrmanda”, opowiada o tym wyjątkowym pisarzu przy okazji 99 rocznicy jego urodzin.