Kolebka Solidarności

Choć oficjalna nazwa magazynu głównego dawnej Stoczni Gdańskiej to po prostu budynek 89A, potocznie znany jest jako hala U-Bootów. Budynek powstał w latach 1936-38. Jego konstrukcja była nietypowa, zewnętrznie miał przypominać obiekt biurowo-magazynowy. Stanowił tajny ośrodek produkcji oraz wydział wyposażeniowy sekcji napędowych okrętów podwodnych.