Kolebka Solidarności

Stół prezydialny. Narracja dotycząca uroczystości podpisania Porozumień Gdańskich w Sali BHP w dniu 31 sierpnia 1980 r. Sala BHP Stoczni Gdańskiej, jest to szczególne miejsce dla NSZZ „Solidarność”, tzw. historyczna kolebka