Kolebka Solidarności

Stół prezydialny. Narracja dotycząca uroczystości podpisania Porozumień Gdańskich w Sali BHP w dniu 31 sierpnia 1980 r. Sala BHP Stoczni Gdańskiej, jest to szczególne miejsce dla NSZZ „Solidarność”, tzw. historyczna kolebka „Solidarności”. To tutaj podpisano słynne porozumienia sierpniowe. Które zostały zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980.