Kocham Kino

Gościem Grażyny Torbickiej jest Jurgen Leth. W Polsce właściwie nieznany do czasu powstania „Pięciu nieczystych zagrań”, natomiast w Danii jest niemalże otoczony kultem. Jest profesorem szkoły filmowej, jego uczniem był m.in. właśnie Lars