Kocham Kino

Program Grażyny Torbickiej poświęcony jest sztuce filmowej ze szczególnym naciskiem na kino autorskie, artystyczne i niezależne. Autorzy programu odwiedzają najciekawsze imprezy, mówią o filmach, które warto zobaczyć i spotykają