Kobiety w drodze

Przez lata była postrzegana jako żona jednego z najlepszych polskich dziennikarzy. I chociaż sama jest świetną i znaną śląską dziennikarką, zrezygnowała z własnej kariery, by poświęcić się wychowaniu ich syna. Była z nim w czasach największej kariery