Kobiety w drodze

Góry to symbol wolności, potęgi i siły. Góry to też odwieczne pragnienie człowieka do tego, żeby pokonać swoje ograniczenia, swoją słabość i zdobyć to, co wydaje się niezdobyte. Annę Solską i Tomasza Mackiewicza połączyła ogromna miłość