Kobiety w drodze

Ile w stanie wytrzymać jest człowiek, żeby przeżyć. Ile w stanie wytrzymać jest małe dziecko, żeby przeżyć? Wygnanie z pełnego ciepła i miłości domu, głód, przenikliwy mróz, niewolnicza praca ponad siły, śmierć najbliższych, wegetacja w obozie życie na nieludzkiej ziemi. To wszystko stało się udziałem małej 6 - letniej dziewczynki.
Halina Bieniakońska - Żak w wieku sześciu lat została wraz z rodziną wywieziona na wschodnie krańce Związku Radzieckiego. Na nieludzkiej ziemi spędziła kolejne 6 lat. Mimo niezwykle trudnych warunków rodzice zawsze dbali o polskość swoich dzieci, dlatego pani Halina i jej starszy brat nawet w obozowym baraku mówili po polsku. Po wielu latach od powrotu do Ojczyzny obrazy z Syberii wciąż wracają. Starszy brat pani Haliny do dzisiaj nie bierze do ust razowego chleba. I chociaż wspomnienia bolą, to nie można o nich zapomnieć. W swojej kolejnej podróży Marta Manowska wysłucha przejmującej opowieści Haliny Bianiakońskiej - Żak o wywózce i życiu na nieludzkiej ziemi.