Kobiety w drodze

Z major Ewą Bartkowską prowadząca rozmawiać będzie o tym, jak godzi życie prywatne z pracą w służbie więziennej – w jednym z największych zakładów karnych w Polsce, w którym jest ok. 1700 osadzonych. Czy da się emocjonalnie rozdzielić te dwa światy i czy towarzyszy temu codzienny lęk? Czy w więzieniu czuje się bezpieczna? Rozmowy o świecie zamkniętym dla osób z zewnątrz, w którym toczy się codzienność pełna prób samookaleczania, grepsów oraz przekupstwa, słucha się niczym scenariusza najlepszego filmu sensacyjnego.