Kobiety w drodze

Z major Ewą Bartkowską prowadząca rozmawiać będzie o tym, jak godzi życie prywatne z pracą w służbie więziennej – w jednym z największych zakładów karnych w Polsce, w którym jest ok. 1700 osadzonych. Czy da się emocjonalnie rozdzi