Kobiety w drodze

Dlaczego została żołnierzem i czy kobieta w mundurze wywołuje jeszcze zdziwienie? Skąd pomysł, aby wyjechać na misje? I jakie są zadania polskich żołnierzy, a szczególnie kobiet, pełniących służbę w krajach objętych konfliktami? Na te oraz wiele innych, jak zawsze ciekawych i nieoczywistych pytań Marty Manowskiej, tym razem odpowie pani kapitan Katarzyna Rzadkowska.