Kobiety w drodze

Program dotyka ważnych tematów, daje nadzieję i inspiruje do podejmowania działań.