Klucz do Wojtyły według Łuczewskiego

W ósmym odcinku Michał Łuczewski mówi o szczególnym przywiązaniu Karola Wojtyły do Matki Boskiej. Młody Wojtyła bardzo wcześnie stracił matkę. Potem, podczas pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, ojciec powierzył go szczególnej opiece Maryi. Temu zawierzeniu Wojtyła pozostał wierny przez całe życie. Jako biskup krakowski, a potem papież, swoją dewizą uczynił cytat z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika de Montfort.